پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩
   سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 تماس با ما  
  • مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه
    مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

  • دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه
    دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه

  • دفتر مالکیت فکری و ثبت اختراعات و ابداعات دانشگاه
    دفتر مالکیت فکری و ثبت اختراعات و ابداعات دانشگاه

  • مدیریت توسعه فناوری سلامت دانشگاه
    مدیریت توسعه فناوری سلامت دانشگاه

  • بازديد معاون علمی و فناوری رئيس جمهور از مرکز رشد دانشگاه ابن سينا
    بازديد معاون علمی و فناوری رئيس جمهور از مرکز رشد دانشگاه ابن سينا